TUPURIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


TUPURIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Koulun toimintaa ohjaa perusopetuslaki ja -asetus.  
 
Perusopetuslain mukaan oppilaan pitää osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä käsitelllä huolellisesti koulun omaisuutta. 
 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulunkäynnin viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä sisäistä järjestystä. Niiden tarkoituksena on myös kasvattaa kouluyhteisön jäsenet vastuullisiksi ja toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Järjestyssääntöjen avulla tur-vataan myös opiskelun esteetön sujuminen. 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä, leirikouluissa ja aina koulun alueella ja koulun 
välittömässä läheisyydessä. 
 
Järjestyssäännöt koskevat myös koulun tiloissa järjestettävää koulun ulkopuolista toi-mintaa esim. kansalaisopiston ja urheiluseurojen tilaisuuksia ja tapahtumia. Tällöin toiminnasta vastaa kerhon tai toiminnan vastuullinen järjestäjä. 
 
Toivomme, että käsittelette järjestyssäännöt vielä kotona lapsenne kanssa. 
 
Näin sanoo laki: 
 
”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” (PeL §29) 
 
”Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman  
mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta” (PeL §30) 
 
”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti 
ja käyttäydyttävä asiallisesti” (PeL §35) 
 
 
1. Koulualue 
 
 • Koulun piha-alue rajoittuu pohjoisessa pyörätiehen, yläpihalla mäen päällä olevaan aitaan, etelässä Jepulikseen sekä koulun päädyssä olevaan parkkialueeseen, pikkupihalla päiväkodin aitaan ja parkkialueeseen. 
 • Pysy koulun alueella koulupäivän aikana ja poistu sieltä vain opettajan luvalla. 
 
2. Koulumatkat 
 
 • Noudata koulumatkoilla liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Jos mahdollista, käytä aina kevyelle liikenteelle varattuja teitä. Älä aja koulun piha-alueen läpi polkupyörällä. 
 • Pyöräillessäsi kouluun käytä pyöräilykypärää. 
 • Tule kouluun täsmällisesti. 
 • Jätä polkupyörä pyörätelineeseen.  
 • Koululaukkua ei saa tuoda sisälle ennen kellon soittoa.  
 • Jos olet koulukyydityksessä, odota oppituntien alkua koulun piha-alueella.  
 • Aloita kotimatka välittömästi koulupäivän päätyttyä. 
 
3. Välitunnit 
 
 • Lähde välitunnille viivyttelemättä oppitunnin jälkeen ja tule sisälle heti kellon soidessa 
 • Ota leikkiin mukaan useampi pihalla leikkijä. 
 • Lumipallojen, kivien, risujen tms. heittäminen on kiellettyä. 
 • Keinuissa tulee antaa vuoro myös muille keinujille. 
 • Kiipeilytelineissä leikitään rauhassa ja niiden päältä ei hypitä alas. 
 • Jätä polkupyörä ja liikuntavälineet niille varatuille paikoille. Älä koske näihin välineisiin koulupäivän aikana.  
 • Pihan istutuksia ja puita ei saa vahingoittaa. 
 • Koulun piha-alueeseen kuuluu myös osa läheistä metsää. Lasten tulee kuitenkin pysyä välituntialueen sisäpuolella (valvojan näkyvissä).  
 • Varo koulun pihalla välituntiaikaan liikkuvia autoja.  
 • Käy WC:ssa välituntisin. Se ei kuitenkaan ole välitunninviettopaikka. 
 • Välituntivalvoja tai opettaja päättää sade- ja pakkaspäivinä, milloin saa olla sisällä. (pakkasraja -18 C) 
 • Pukeudu sään mukaan. 
 • Pallokentän käyttövuoroista ilmoitetaan erikseen lukuvuoden alussa. 
 • Jää- ja kuramäessä liukuminen on sallittua vain valvovan opettajan vahtiessa. Silloin mäessä lasketaan istuen yksi kerrallaan 
 • Vuoren valloitus on kielletty. 
 
           
 
4. Koulun omaisuuden käsittely ja tilojen käyttö 
 
 • Käsittele huolellisesti ja turmelematta koulumme yhteistä omaisuutta. 
 • Olet velvollinen korvaamaan tahallisen vahingon. 
 • Havaitsemastasi tai aiheuttamastasi vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai opettajalle. 
 • Älä koske luvatta opetusvälineisiin. 
 • Huolehdi koululta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä hyvin ja palauta ne hyväkuntoisina. 
 • Olet velvollinen hankkimaan uudet opiskelutarvikkeet hukkaamiesi tai rikkomiesi tilalle tai maksamaan niiden hankkimisesta aiheutuvat kulut. 
 • Kaikkien näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudata muita opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 

 
5. Hyvät käytöstavat 
 
 
 • Tervehdi, kiitä ja pyydä anteeksi tarvittaessa.  
 • Käyttäydy koulun alueella asiallisesti ja rauhallisesti. Ota huomioon muut alueella asuvat ja pyörätiellä kulkijat.  
 • Käyttäydy tosia kohtaan ystävällisesti.  Kiusaaminen ei ole sallittua. 
 • Käytä asiallista kieltä. 
 • Koputa oveen opettajanhuoneeseen tullessasi. 
 • Rahan ja arvoesineiden tuomista kouluun on vältettävä. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomasta omaisuudesta. Pulpetit, vaatteet, koululaukku ja opettajan pöytä ovat käyttäjänsä omaisuutta, jonne muilla ei ole asiaa ilman lupaa. 
 • Kännykän käyttäminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan lupaa. Kännykän on oltava äänettömällä koko koulupäivän ajan. 
 • Viihde-elektroniikan tuominen kouluun ei ole sallittua. 
 • Liiku käytävillä rauhallisesti kävelemällä. 
 • Huolehdi ulkovaatteesi naulakkoon niille kuuluviin paikkoihin. Sisätiloissa ei käytetä päähineitä. 
 
 
 
6. Oppitunneilla työskentely 
 
 • Saavu tunnille ajoissa. Myöhästyneeksi katsotaan oppilas, joka tulee luokkaan opettajan jo aloitettua tunnin. 
 • Odota oppitunnin alkamista omalla paikalla rauhallisesti. 
 • Luokan järjestäjät huolehtivat heille annetuista tehtävistä huolellisesti. 
 • Huolehdi kouluvälineistäsi. Pidä mukanasi tarvittavat oppikirjat ja opiskeluvälineet. Ota liikuntatunneille mukaan asianmukaiset varusteet sekä peseytymisvälineet. 
 • Keskity oppitunnin aikana opetukseen ja anna toisille työrauha.  
 • Puheenvuoron saat viittaamalla. 
 • Makeisten syöminen koulupäivän aikana on kielletty. Ruokavälitunnilla purukumin syöminen on sallittu. 
 
7.  Ruokailu 
 
 • Noudata hyviä ruokailutapoja ja annettuja ohjeita. 
 • Pese kädet ennen ruokailua. 
 • Maista jokaista ruokalajia ja syö kaikki mitä otat.                       
 • Saat keskustella hiljaisella äänellä ruokailun aikana.                  
 • Älä puhu ruoka suussa.  
 • Istu asiallisesti ruokaillessasi.                             
 • Käytä veistä ja haarukkaa. 
 • Palauta astiat niille varattuun paikkaan. 
 • Kiitä ruuasta. 
 • Ruokailtuasi mene viipymättä joko omaan luokkaasi tai välitunnille. 

 
8.  Poissaolot 
 
 • Sairaustapauksissa huoltajan tulisi ilmoittaa luokanopettajalle poissaolosta. 
 • Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän poissaolon (kirjallinen anomus huoltajalta) 
 • Yli kolmen päivän poissaolo tulee anoa rehtorilta kirjallisella anomuksella 
 • Poissaollessasi selvitä kotitehtävät luokkatoveriltasi.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Äänestä Active School Days-projektille oma tunnusbiisi!

Äänestä suosikkibiisiäsi Active School Days -projektin suosikkibiisiksi. Äänestä täällä!